Skip to main content

Візія

Галерея сценографії – громадська організація, основними напрямками і метою діяльності якої є сприяння розвитку мистецтва сценографії й театрального костюма в Україні та його промоція на міжнародній арені.

Мистецтво сьогодні є важливою складовою процесів розвитку суспільства та формування нашої ідентичності. Це також дієвий інструмент культурної дипломатії, який допомагає налагоджувати міжнародний діалог, партнерство та культурне взаємозбагачення.

Бажання дієвої причетності до розбудови й укріплення сектора культури й мистецтва формує в нашої команди бачення подальшого існування Галереї сценографії в форматі інформаційної, організаційної та комунікаційної платформи, відкритої, як до співпраці з окремими митцями, науковцями, критиками й менеджерами, так і з державними та незалежними інституціями.

“Мистецтво сьогодні є важливою складовою процесів розвитку суспільства та формування нашої ідентичності.”

Галереї сценографії

Місія

Розвиток інформаційної, організаційної та комунікаційної платформи, відкритої, як до співпраці із окремими митцями, науковцями, критиками й менеджерами, так і з державними та незалежними інституціями, для сприяння розвитку мистецтва сценографії й театрального костюму в Україні та його промоція на міжнародній арені

Підтримка художників-сценографів у їх діяльності, комунікації з театральним середовищем через організацію виставок, мистецьких подій, а також через створення середовища для професійного спілкування та обміну досвідом.

Запуск та налагодження процесу ефективної й довготривалої комунікації та співпраці між митцями, арт критиками й дослідниками мистецтва, арт менеджерами й кураторами, цільовими державним й незалежними українськими та зарубіжними інституціями з метою зростання якісного рівня й престижності мистецтва сценографії й театрального костюму в Україні.

Тим самим опосередковано сприяти просвітництву, модернізації, гуманізації та демократизації нашого суспільства.

photography studio

“Мистецтво – це територія свободи.”

Галереї сценографії

Цінності

Ми віримо, що культура — це ключ до збереження національної ідентичності.

Ми знаємо, що мистецтво професійного рівня — це організованість, підтримка з боку громади та держави, та постійна копітка праця. Тому робимо свій внесок як громадська організація і бачимо результат.

Ми впевнені, що мова мистецтва не потребує перекладу.

Тому прагнемо якомога більшого спілкування, обміну досвідом, взаємної підтримки, поширення та примноження культурних надбань.

Активне громадянське суспільство, розвиток горизонтальних зв’язків та ініціатив як рушійна сила позитивних змін суспільства. Діяльність громадської організації – це наша участь в цьому процесі.

Рівність у різноманітності – це відкритість до Світу, яка народжується з відчуття власної гідності й ідентичності, знання власного коріння та історії, поваги до звершень наших попередників.

Мистецтво – це територія свободи. Ми завжди на боці пошуку й експерименту, ми віримо в майбутнє і молодь, яка прагне змін.

Мистецтво – це відповідальність. Ми переконані, що мистецтво не може бути поза політикою, війною, репресіями, не повинно працювати на злочинну пропаганду й тоталітарні режими.

Сценографія й театральний костюм – одні з найважливіших складових театру, які при тому є складовою як концептуального й актуального мистецтва, так і декоративного мистецтва чи дизайну. Ми розглядаємо художника театру, художника перформативних мистецтв як сучасного вільного митця, який є повноцінним учасником не лише театрального, але й загального мистецького життя.

Ми позиціонуємо театральний ескіз, костюм, макет, відео арт та інші артефакти сценографії чи костюму як витвори мистецтва та об’єкти арт-ринку, які також мають самодостатню цінність поза контекстом сцени.

“Ми розглядаємо художника театру, художника перформативних мистецтв як сучасного вільного митця, який є повноцінним учасником не лише театрального, але й загального мистецького життя.”

Галереї сценографії